“Za rękę z Einsteinem”, czyli edukacyjny projekt Politechniki Gdańskiej

Projekt “Za rękę z Einsteinem” Politechniki Gdańskiej pokazać miał gimnazjalistom, że przedmioty ścisłe można polubić. Zajęcia miejscowe i terenowe prowadzono dla uczniów i nauczycieli z aż 180 szkół!

Zajęcia poszerzające horyzonty

Liderem projektu “Za rękę z Einsteinem” została Politechnika Gdańska, której celem było promowanie wśród gimnazjalistów pochodzących z małych miejscowości wiedzy na temat przedmiotów ścisłych. W ramach zajęć organizowanych w szkołach biorących udział w projekcie, a także podczas spotkań terenowych starano się w interesujący sposób przekazać młodym ludziom wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, czy chemii. Na pozalekcyjnych zebraniach z uczniami prezentowano im zaskakujące eksperymenty i pokazy, a także zapraszano na atrakcyjne wykłady i wycieczki naukowe.

Przedsięwzięcie “Za rękę z Einsteinem” organizowane było do 2008-2012 roku. Gimnazjaliści zgłębiali wiedzę o matematyce, fizyce, czy językach obcych nie tylko w swoich szkołach, lecz także na terenowych zajęciach w Politechnice Gdańskiej, na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie i na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy. Uczelnie te przyłączyły się bowiem do projektu.

“Za rękę z Einsteinem” także dla nauczycieli

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także specjalne warsztaty dla nauczycieli. Ich celem było pokazanie pedagogom, w jaki sposób przekazać swoim uczniom wiedzę o przedmiotach ścisłych tak, by ci nie uważali ich za trudne. Koordynatorzy starali się tym samym zaprezentować nauczycielom nieznane im techniki prowadzenia zajęć, atrakcyjne z punktu widzenia młodych ludzi. Wszystko po to, by przekonać gimnazjalistów do matematyki, czy fizyki. Projekt “Za rękę z Einsteinem” finansowany był przez państwo i środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie dawało gimnazjalistom szansę na osiągnięcie wyższych wyników w wewnętrznych egzaminach, z kolei koordynujące je uczelnie miały szanse na zainteresowanie swoją ofertą edukacyjną młodych ludzi, pasjonujących się naukami ścisłymi.

Szansa dla uczniów z obszarów wiejskich

Projekt podsumowano w 2012 roku na konferencji w gmachu Politechniki Gdańskiej. W przeciągu czterech lat “Za rękę z Einsteinem” przeszło blisko 37 tysięcy uczniów pochodzących ze 180 szkół. Pochodzili oni z terenów trzech województw – pomorskiego, warmińsko- mazurskiego oraz kujawsko- pomorskiego. Dodatkowe warsztaty dla uczniów i nauczycieli, na których ci doświadczali inspirujących pokazów, eksperymentów i wykładów, kosztowały blisko 39 mln złotych. Środki te przeznaczone były na pokrycie aż 155,5 tysięcy zajęć dodatkowych z fizyki, matematyki, języków obcych i nie tylko. W przyszłości władze Politechniki Gdańskiej planują zorganizować kolejne edycje projektu “Za rękę z Einsteinem”. Zgodnie z nowymi założeniami w zajęciach mogliby brać udział jedynie uczniowie z województwa pomorskiego, dla których byłaby to szansa na wyrównanie szans edukacyjnych i zyskanie dodatkowej wiedzy na temat przedmiotów ścisłych i języków obcych.