Projekt “Masz Głos, Masz Wybór” – inicjatywa dla ludzi zaangażowanych w życie miasta.

Jeżeli nie boisz się zmieniać swojego otoczenia na lepsze – ten projekt jest dla Ciebie. Dowiedz się więcej o akcji “Masz Głos, Masz Wybór”.

Czym jest projekt “Masz Głos, Masz Wybór”?

Wielu mieszkańców miast pragnie mieć realny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Niestety z braku wiedzy, bądź pasywności w działaniach, większość z nich przyjmuje biernie działania oferowane przez przez zarząd miasta bez najmniejszej próby podjęcia dialogu.

Projekt, który zapoczątkowała fundacja im. Stefana Batorego w 2006 roku to zdecydowana opozycja do pasywnego zachowania mieszkańców. Akcja ma na celu zachęcać do działania i poszerzać świadomość zwykłych obywateli, że ich zdanie też się liczy.

Akcja ma organizować dialogi społeczne, pomiędzy społecznością lokalną, a władzami samorządowymi, dzięki którym ci pierwsi będą mogli zaoferować wszelakie projekty i inicjatywy mające na celu zmienienie otoczenia na lepsze.

Ważnym elementem akcji, jest dołączenie do dialogu najlepszych ekspertów, którzy oceniają realność projektów zaprezentowanych przez obywateli i określają ich wpływ na konkretne elementy gospodarki, np. budżet, infrastrukturę itd.

Czy akcja jest dla każdego?

W projekcie udział może wziąć każdy zainteresowany. Należy jednak wykazać sporą inicjatywę i chęć zmiany swojego otoczenia, gdyż bez tego dołączenie jest bezcelowe. Zatem wszyscy mieszkańcy, niezależnie od tego czy mieszkają w dużej aglomeracji, czy małej wiosce – mogą dołączyć do akcji i wspólnie prowadzić dialog z osobami odpowiedzialnymi za realne zmiany. Do projektu mogą się zgłosić oprócz osób fizycznych, również całe instytucje państwowe, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki. Udział w akcji jest bezpłatny.

Przebieg akcji.

Coroczna edycja akcji trwa około 10 miesięcy i zwieńcza ją rozdanie nagród na gali „Super Samorząd” na przełomie maja/czerwca.

Podczas każdej edycji, osoby chętne do udziału w projekcie muszą na wstępie zarejestrować się na stronie fundacji (www.maszglos.pl). Zarejestrować oprócz zwykłych obywateli mogą również całe instytucje. Dzięki darmowej rejestracji – otrzymamy dostęp do otwartych szkoleń wojewódzkich promujących projekt. Będzie to okazja do zgłębienia naszej wiedzy oraz spotkania równie zaangażowane osoby – także z naszych miejscowości.

Następnie uczestnicy projektu robią krótki rekonesans i sprawdzają opinie innych mieszkańców na temat możliwej poprawy jakości życia w okolicy. Dowiadują się o potrzebach, oczekiwaniach, a także funduszy potrzebnych do zrealizowania postawionych celów.

Kolejnym etapem po diagnozie lokalnej jest przedstawienie pomysłów oraz wsparcie ekspertów przy naszych projektach. Dostajemy wtedy jasne wytyczne – z czym możemy przystępować do działania, a na jakiej płaszczyźnie musimy jeszcze popracować.

Przejście do działania.

Po skonkretyzowaniu celów uczestnicy kontaktują się z zarządami miast i wspólnie wcielają w życie projekty i cele. Podczas trwania akcji ochotnicy mają możliwość wzięcia udziału w kolejnych szkoleniach i wymiany spostrzeżeń z innymi uczestnikami projektu.

Pod koniec akcji wręczane są nagrody dla najbardziej zaangażowanych w projekty obywateli, którzy dzięki swojej ambicji zdołali realnie zmienić swoje otoczenie na lepsze.